Zasiłek celowy


Zasiłek celowy przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej wynoszącego 701 zł

2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny wynoszącego 528 zł na osobę w rodzinie

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium może być przyznany:

  • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi
  • zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu całości lub części kwoty zasiłku

 

Zasiłek celowy może być przyznany w celu:

-zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

Wysokość zasiłku celowego:

- ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy

- ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie na najniezbędniejsze potrzeby osoby/rodziny oraz uzależniona jest od środków finansowych Ośrodka.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 10:41:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 10:41:40
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2020 09:34:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie