Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku mieszczącego się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Hutniczej 8


Zapytanie ofertowe 1/2014


Zamawiający

:

Ośrodek Pomocy Społecznej

43-502 Czechowice- Dziedzice

Ul. Kolejowa 37


Przedmiot zamówienia:

Wykonanie rozbiórki budynku mieszczącego się w Czechowicach- Dziedzicach przy ul. Hutniczej 8 w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Termin realizacji zamówienia: do 28.02.2014r.

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:

1. Cena - o wadze 100%


-ocenie podlega cena brutto wykonania zamówienia.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania.

W ofercie należy podać cenę brutto wykonania zamówienia dla trzech wersji.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej do 20 stycznia 2014 do godziny 1200

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kłaptocz, tel. 32 215 44 09 w. 16

Załączniki:

-opis techniczny budynku,


-formularz oferty.

Plik tif Ogłoszenie wyników zaputania ofertowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/tiff
Rozmiar:
27KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 1 - Opis techniczny
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 2 - Formularz oferty
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
12KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  13‑01‑2014 07:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Małgorzata Łukasik tel.:admin , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2014 08:02:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive