Wynagrodzenie za sprawowanie opieki


Zgodnie z art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53 a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd jest świadczeniem z pomocy społecznej, jednak nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 101 ust. 1 cytowanej ustawy właściwą do wypłaty przyznanego wynagrodzenia jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania opiekuna.

Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz
z wymaganą dokumentacją, tj. odpisem prawomocnego postanowienia sądu. Przedmiotowe wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. 

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia prawomocnego postanowienia sądu (oryginał do wglądu)
  • wniosek w wypłatę świadczenia

 

 

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 11:33:26
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Gross-Ożóg , w dniu:  02‑03‑2020 11:33:26
Data ostatniej aktualizacji:
03‑03‑2020 09:36:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive